Спортистите ја покажаа хуманоста на дело, давуваа крв!

Македонскиот автомобилист Игор Стефановски Иџе во соработка со Агенцијата за млади и спорт и Вип Арената “Борис Трајковски” организираа крводарителска акција по повод Ден на мирот наречена “Спортистите даруваат”.

крводарителна

На повикот покрај хуманите редовни крводарители учествуваа сегашни и бивши спортисти и спортски работници, како и вработените во Агенцијата за млади и спорт.

Македонскиот сликар Живко Поповски Цветин на сите крводарители им подари своја слика.

спортисти

Директорот на Агенцијата за млади и споорт Марјан Спасески го искажа своето задоволство што е дел од овој проект потенцирајќи дека хуманоста е една од најдоблесните карактерни особени на човекот, а спортистите се секогаш тука кога станува збор за хуманост.

хуманост